הדרך שבה אתם תופסים את הציורים האלו מספרת הרבה על האישיות הפנימית והחיצונית שלכם

האופן בו אנו תופסים את החיים והעולם שמסביבנו הוא עניין של השקפה. כבר נאמר שאם אנחנו נשנה את התפיסה שלנו, נשנה גם את החיים שלנו.

הבוחן הזה נוקט גישה ייחודית כדי להשיב על השאלה הזו. הוא לקוח בחשבון את הפרספקטיבה שלכם בנושאים שונים הקשורים לציורים מפורסמים.


ההקשרים אותם אתם עושים, כמו המיקום שלכם בתמונה, הצבעים אליהם אתם נמשכים, וכיצד אתם מרגישים לגבי היבטים מסויימים, נבדקים לעומק וחופשים את נקודת המבט שלכם על החיים והאושר. אז…מוכנים?