כמה משולשים יש בתמונה? 98% מהאנשים ענו לא נכון!

לפניכם חידה במבט ראשון נראית קלה אך אל תתבלבלו החידה הזאת תדרוש ממכם ריכוז גבוה.

כמה משולשים יש בתמונה? 98% מהאנשים ענו לא נכון!
הערה: משולש מחייב 3 קודקודים ,לא יותר ולא פחות!