15 אנשים שצריכים לקבל את תואר אידיוט השנה! 11# כבר עבר את הגבול

אנשים שבטוח צריכים לקבל את תואר אידיוט השנה!

מי שמשלם ככה את החשבון שלו
15 מהאידיוטים הכי גרועים שאתם מכירים! 11# כבר עבר את הגבול
נוסעים שתופסים שני מושבים
15 מהאידיוטים הכי גרועים שאתם מכירים! 11# כבר עבר את הגבול
אנשים עצלנים שחונים בחניות נכים
15 מהאידיוטים הכי גרועים שאתם מכירים! 11# כבר עבר את הגבול
הקונים שמשאירים את עגלות הקניות שלהם בכל מקום
15 מהאידיוטים הכי גרועים שאתם מכירים! 11# כבר עבר את הגבול
אלה שמשתמשים בקופת אקספרס עם הרבה יותר מדי מוצרים
15 מהאידיוטים הכי גרועים שאתם מכירים! 11# כבר עבר את הגבול
מפגרים שחונים ככה
15 מהאידיוטים הכי גרועים שאתם מכירים! 11# כבר עבר את הגבול
אלה שמשאירים את כל הכלים המלוכלכים  לשותף שינקה.
15 מהאידיוטים הכי גרועים שאתם מכירים! 11# כבר עבר את הגבול
או שותפים שעושים את זה
15 מהאידיוטים הכי גרועים שאתם מכירים! 11# כבר עבר את הגבול
או את זה
15 מהאידיוטים הכי גרועים שאתם מכירים! 11# כבר עבר את הגבול
נהגים שחוסמים את הצומת בצורה הזו
15 מהאידיוטים הכי גרועים שאתם מכירים! 11# כבר עבר את הגבול
כל מי ששותה ככה מברזייה
15 מהאידיוטים הכי גרועים שאתם מכירים! 11# כבר עבר את הגבול
עוד דוגמא של קונים עצלנים
15 מהאידיוטים הכי גרועים שאתם מכירים! 11# כבר עבר את הגבול
ההורה שהשאיר את זה
15 מהאידיוטים הכי גרועים שאתם מכירים! 11# כבר עבר את הגבול
רוכבי אופנעים שלא משתמשים בנתיב שלהם
15 מהאידיוטים הכי גרועים שאתם מכירים! 11# כבר עבר את הגבול
אלה שחושבים שהם חכמים
15 מהאידיוטים הכי גרועים שאתם מכירים! 11# כבר עבר את הגבול