18 אנשים מדהימים שהטבע חנן אותם במאפיינים ייחודיים

לאחרונה, רעש העולם המערבי בשל חדשות – ככל הנראה החליט הצבא הרוסי לשבט לוחמים סקיתים (קבוצת עמים ממוצא הודו-אירופי שישבו בין המאה ה-8 לפנה"ס למאה הראשונה לפנה"ס בערבות אוקראינה הדרומית לחופיו של הים השחור.) מדוע, השאלה עדיין שנויה במחלוקת, אבל מסתבר שמדע הגנטיקה כבר מוכן לביצוע משימה שכזו. השאלה שנותרה בעינה, היא האלה המוסרית בדבר שכפול והשבחה גנטית. אז בינתיים טרם ניתנה הרשות, אבל בינתיים כמה מתנות שאימא טבע החליטה להעניק בעצמה לכמה אנשים!

נולדתי ללא טביעות אצבע ואגודל


© jedWanderMouse / reddit


״לבני ולי יש שומה על הרגל בדיוק באותו המקום״


© SarcasticNuances / reddit

״נולדתי עם זרת קצרה במיוחד״


© kbgbug / reddit


היא לא צובעת את שיערה, אלו הם גוונים טבעיים לחלוטין איתם נולדה.


© reddit

״יש לי כרית נוספת על הזרתות״


© wafflescriptz / reddit

כיצד להבליט את ההטרוכרומיה שלך ולהפתיע את כל מי שתפגשי


© ImightBeAnnoying / reddit

קווצת שיער שחורה בתוך שיער בהיר. מתחתיה, העור נקי וחף מבעיות כלשהן.


© maceparks / reddit

הריסים שלה החלו להתבהר


© ThiccNibba4000 / reddit

הבחור הזה אובחן כלוקה בוויטליגו בגיל 40, מאוחר יחסית לממוצע האנשים.


© ludwig_agina / reddit


מה לגבי אוזני שדון?


© ***pears / reddit

בין האנשים הללו אין קרבה משפחתית, אבל יש להם כתמי לידה זהים כמעט לחלוטין.


© blaise-johnson / reddit

סוג של וויטיליגו, אך משפיע רק על הגבות.


© loquaciouslucie / reddit

רק 1/8 מהעין בצבע אחר, אך השינוי נראה לעין בהחלט


© thiscantbesoy / reddit

כן, אתם רואים נכון. אגודל ארוך מהרגיל.


© Lapisasaurus / reddit

שומה בצורת דמעה, ובמקום המושלם.


© KindObject3 / reddit

השמש נישקה אותה.


© kickkk***/ reddit

גמישות יתר במפרקים


© Rainydayroobear / imgur

אניסוקריה, תופעה הגורמת לאישונים להופיע בגדלים שונים.


© cuntradamus / imgur