הזוג הזה נקבר בחיים. כשגילו אותם 2800 שנים מאוחר יותר, החוקרים היו בהלם ממה שהם מצאו

ב-1972 מצעו מדענים שתי גולגלות אנושיות בטפה האסנלה שבצפון אירן. הזוג היה גבר ואישה שמתו יחדיו בערך בשנת 800 לפנה"ס. ייתכן והם תפסו מחסה בבונקר מאולתר במהלך מתקפה על העיר.

כשהחור התמוטט עליהם, הם נחנקו למוות. כמעט 2800 שנים מאוחר יותר, הם נמצאו בחפירה ארכיאולוגית באותה תנוחה בה הם מתו.


זרועו של השלד הזכרי כרוכה סביב מותניה של האישה בעודה נושקת לו.


הזוג הזה נקבר בעודו בחיים. כשחפרו את הקבר שלהם 2800 שנים מאוחר יותר, החוקרים היו המומים!

מאז התגלית, הם זכו לשם "האהובים" שהיו מאוחדים עד לרגע האחרון שלהם. אכן דוגמא לאהבת נצח!