"Made in China" – מוצרים תוצרת סין שיהרגו אותכם מצחוק!

1. עם בגדים הדובי נראה רגיל, אבל מה קרה שהורדתי את הבגדים? יותר רגלים מהגוף.
מוצרים תוצרת סין שיהרגו אותכם מצחוק!

2. מה קרה שהשק אגרוף נחתך? יוזמה מבורכת של איכות הסביבה.
מוצרים תוצרת סין שיהרגו אותכם מצחוק!


3. מה מצאנו בתוך סוס פלסטיק?
מוצרים תוצרת סין שיהרגו אותכם מצחוק!


4. "תנו לחיות לחיות!" – מתאים מאוד לתמונה הבאה.
מוצרים תוצרת סין שיהרגו אותכם מצחוק!

5. המילה "כספת בטוחה" כנראה שלא מתאימה פה..
מוצרים תוצרת סין שיהרגו אותכם מצחוק!

6. מה קרה שהורדנו את המכנס לבובה? קצת רגליים עקומות.
מוצרים תוצרת סין שיהרגו אותכם מצחוק!

7. כנראה שהמחשבון לא היה בשיעור שלימדו חיבור.
מוצרים תוצרת סין שיהרגו אותכם מצחוק!

8. חברה חדשה, הכירו את "סוניה"
מוצרים תוצרת סין שיהרגו אותכם מצחוק!

9. התביעה של נינטדו תבוא בעוד 3.. 2 …
מוצרים תוצרת סין שיהרגו אותכם מצחוק!

10. מה קרה שחתכנו חמאה?
מוצרים תוצרת סין שיהרגו אותכם מצחוק!